MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

xem với kích thước lớn

      Nguyên tắc hoạt động: Dựa vào lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện...